Mạch công tắc cảm biến nước mưa

 • công tắc cảm biến nước mưa

  Mạch công tắc cảm biến nước mưa – phát hiện trời mưa

  155.000 125.000
  (0s)
  #
  instock

  Giới thiệu về công tắc cảm biến nước mưa Khi phát hiện trời mưa, công tắc cảm biến nước mưa sẽ tự động đóng hoặc mở điện cho thiết bị nối vào mạch. Ứng dụng lắp giàn phơi tự động, Nếu được năm công tắc cảm biến nước mưa thì khi trời mưa giàn phơi […]